Душа танца

Душа танца - Армянский кочари (серия 1)

Душа танца - Киргизский кара жорго (серия 2)

Душа танца - Башкирский танец (серия 3)

Душа танца - Ингушская лезгинка (серия 4)

Душа танца - Русская пляска (серия 5)